Rozdělení podle ročníků

Borová šiška

Server sbírající materiály pro studenty lesního inženýrství ne FLE ČZU v Praze.

Materiály v elektronické podobě a chyby na stránkách zasílejte na adresu jaroslav.tomanek

@seznam.cz

Na emaily stylu: Přidejte materiály z ... nemůžu je nikde sehnat, sere pes.

   

Čzu unás - rozcestník skript

Skripta FLE - odkaz na skripta

Krajináři - web krajinářů

Víme Víte - stránky ing. Skály

Česká zemědělská univerzita

Lesnická fakulta

Hroch - studijní evidence

Vraný - fotky

 

 

1. ročník


zimní semestr

Geologie, Obecná ekologie,

Zoologie, Matematika, Informatika

letní semestr

Aplikovaná chemie, Fyzika,

Fyziologie dřevin, Matematika,

Meteorologie a klimatologie,

Botanika


 

3. ročník


zimní semestr

Ekonomka LH, Nauka o dřevě,

Hydrologie, Ochrana lesů I,

Mechanika zemin

letní semestr

Dendrometrie, Lesní těžba, Entomologie, Pěstování lesa, IHospodářská úprava lesa,

Produkce lesů, Ochrana lesů II,

GIS, Pedobiologie


 

5. ročník


zimní semestr

Ochrana přírody, Oceňování lesů, Lesnická politika, Zpracování dřeva, Komplexní péče o LDS, Marketing

2. ročník


zimní semestr

Hydraulika, Myslivost, Statistika,

Stavební mechanika, Ekonomie

letní semestr

Dendrologie, Ekologie lesa,

Fytocenologie a typologie,

Geodézie, Lesní mechanizace,

Lesnická pedologie


   

4. ročník


zimní semestr

Šlechtění lesních dřevin,

Pozemní stavby, Člověk a biosféra,

Základy právních nauk

letní semestr

Řízení lesního hospodářství,

Pěstování lesů II, Hrazení bystřin,

Lesní cesty, Dynamika a management přírodních a přírodně blízkých lesů


 

Volitelné předměty


Odpady, Rybářství