1. zimní letní :: 2. zimní letní :: 3.zimní letní :: 4. zimní letní :: 5. zimní letní

2. ročník - letní semestr

Borová šiška

Server sbírající materiály pro studenty lesního inženýrství ne FLE ČZU v Praze.

Materiály v elektronické podobě a chyby na stránkách zasílejte na adresu jaroslav.tomanek

@seznam.cz

Na emaily stylu: Přidejte materiály z ... nemůžu je nikde sehnat, sere pes.

   

Čzu unás - rozcestník skript

Skripta FLE - odkaz na skripta

Krajináři - web krajinářů

Víme Víte - stránky ing. Skály

Česká zemědělská univerzita

Lesnická fakulta

Hroch - studijní evidence

Vraný - fotky

 

 

Dendrologie

  

Skripta část 1

Skripta část 2

Skripta část 3

Skripta část 4

Vegetační stupně

FGO tabulka

Zastoupení dřevin

Popisy letorostů

Vypracované otázky - ještě Musilovy

 

http://www.dendrologie.cz/

 

Ekologie lesa

  

Skripta

  

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

Kapitola 6

 

Text ke cvičením

Koloběh živin

Cykly živin 

 

Lesní mechanizace

 

Lesnická mechanizace - rozsáhlá skripta  

  

Cvičení

  

Semenářství

Příprava půdy

Příprava pasek

JMP

Drtiče potěžebního odpadu

Odvozní soupravy

Fytocenologie a typologie

 

Typologie - skripta

Básničky

Druhy a stanoviště

Druhy v geografických elementech

Ekologické skupiny

Vývoj vegetace po době ledové

Zkratky

 

Členění ČR

 

Biogeografické regiony

Fytogeografické členění

Lesní oblasti

 

Semestrální práce

 

Návod

Semestrální práce

 

Elenbergova ekočísla

Vysvětlivky

 

Lesní půdy

Klasifikační systém lesních půd

 

Geodézie

 

   

Lesnická pedologie

  

Přednášky 1

Přednášky 2

Přednášky 3

Přednášky 4

Zápisky z přednášek

Návod k určení typu půdy

Morfogenetický systém půd

Klasifikační systém lesních půd

Příručka pro průzkum lesních půd

   

Cvičení

  

Protokol 1

Protokol 2

  

Zkouška

  

Písemka

Tahák