1. zimní letní :: 2. zimní letní :: 3.zimní letní :: 4. zimní letní :: 5. zimní letní

3. ročník - letní semestr

Borová šiška

Server sbírající materiály pro studenty lesního inženýrství ne FLE ČZU v Praze.

Materiály v elektronické podobě a chyby na stránkách zasílejte na adresu jaroslav.tomanek

@seznam.cz

Na emaily stylu: Přidejte materiály z ... nemůžu je nikde sehnat, sere pes.

   

Čzu unás - rozcestník skript

Skripta FLE - odkaz na skripta

Krajináři - web krajinářů

Víme Víte - stránky ing. Skály

Česká zemědělská univerzita

Lesnická fakulta

Hroch - studijní evidence

Vraný - fotky

 

 

Dendrometrie

  

Okruhy vědomostí

Vypracované otázky - zjednodušené

Vypracované otázky 2006

Otázky ke zkoušce

Přílohy ke cvičením

Studijní podklady

Cvičení 1

 

Tabulky

   

Taxační tabulky

Hmotové tabulky ÚLT

Objemové tabulky dřevin

  

Hospodářská úprava lesa

 

Okruhy vědomostí

Otázky ke zkoušce

 

Produkce lesů

  

Vypracované otázky

Otázky ke zkoušce

Korfova křivka

  

GIS

 

Přednášky

 

Úvod

Data GIS

Databáze

Tvorba dat pro GIS

Analýzy

Zdroje dat pro GIS

Vizualizace a mapy

 

Materiály

  

Skripta

Průvodní zpráva - pro cvičení

ArcGIS9 manuál

Topol manuál

Topol rámcový manuál

 

Ke zkoušce

  

Testy 1 - kompilace testů

Testy 2 - další

Testy 3 - ještě jedny

Lesní těžba

  

Otázky ke zkoušce

Otázky řešené

Druhová skladba lesů

Přepracování struktury dřeva

Chemické zpracování dřeva

  

Entomologie

 

Skripta

Řády

Systém

Feromony

 

Pěstování lesa I

 

Hospodářská doporučení

Zápisky

Písemka

  

Pedobiologie

Test

  

Ochrana lesů II

 

Ochrana lesa - Šrůtkovy skvělé skriptíčka

Obrázky škůdců

Škůdci dubu

Škůdci smrku

Kritická čísla škůdců

Kontrola lýkožrouta

Normy

Chemické metody kontroly

 

Zkouška

 

Zkouškový test

Požadavky

 

Z Mendelova učiliště v Brně

 

Ochranářské průzkumy

Diagnostika poškození lesních dřevin

Hlášení o stavu škodlivých činitelů

Kontrola biotických škodlivých činitelů

Rizika abiotického poškození lesa

Determinace kůrovců

Přípravky na ochranu lesa

Lení požáry

Ochrana proti zvěři a hlodavcům

Zpravodaj ochrany lesa 05