1. zimní letní :: 2. zimní letní :: 3.zimní letní :: 4. zimní letní :: 5. zimní letní

4. ročník - letní semestr

Borová šiška

Server sbírající materiály pro studenty lesního inženýrství ne FLE ČZU v Praze.

Materiály v elektronické podobě a chyby na stránkách zasílejte na adresu jaroslav.tomanek

@seznam.cz

Na emaily stylu: Přidejte materiály z ... nemůžu je nikde sehnat, sere pes.

   

Čzu unás - rozcestník skript

Skripta FLE - odkaz na skripta

Krajináři - web krajinářů

Víme Víte - stránky ing. Skály

Česká zemědělská univerzita

Lesnická fakulta

Hroch - studijní evidence

Vraný - fotky

 

 

Řízení lesního hospodářství

  

Řízení lesního hospodářství I

Řízení lesního hospodářství II

Úkolák

Číselník

   

Přednášky 1 - teplé zápisky z přednášek

Přednášky 2

  

Hrazení bystřin

 

Přednášky

  

Úvod

Pohyb

Splaveniny

Zásady

Objekty

Přehrážky

Porost břehů

Strže

Laviny

Návrh

   

Obrázek mapy

Výpočet stupňů

Výpočty

Technická zpráva

Vegetace

Další materiály

 

Pěstování lesů II

 

Úvod

Obnova

Probírky

Učební texty Mendelovky

 

Lesní cesty

 

Technická zpráva

Inženýrské stavby lesnické - nějaké podklady

Tabulka hmot - epesní tabulka

Lesní cesty - přednášky

Otázky

 

Přednášky

Přednáška 1

Přednáška 2

Přednáška 4

Přednáška 5

Seminář Zvolen

 

Dynamika a management přírodních apřírodně blízských lesů

 

Skripta - velmi velmi velká skripta

 

Prednasky

Vzájemné vztahy organismů

Zásady pěstební péče podle CHS

Management v lesích

Plány péče o chráněná území

Plán péče pro Králický Sněžník

Přirozený výskyt lesů