1. zimní letní :: 2. zimní letní :: 3.zimní letní :: 4. zimní letní :: 5. zimní letní

4. ročník - zimní semestr

Borová šiška

Server sbírající materiály pro studenty lesního inženýrství ne FLE ČZU v Praze.

Materiály v elektronické podobě a chyby na stránkách zasílejte na adresu jaroslav.tomanek

@seznam.cz

Na emaily stylu: Přidejte materiály z ... nemůžu je nikde sehnat, sere pes.

   

Čzu unás - rozcestník skript

Skripta FLE - odkaz na skripta

Krajináři - web krajinářů

Víme Víte - stránky ing. Skály

Česká zemědělská univerzita

Lesnická fakulta

Hroch - studijní evidence

Vraný - fotky

 

 

Šlechtění lesních dřevin

  

Teoretické základy

Úvod do genetiky

Základní pojmy

Základy genetiky

  

Prezentace ze cvičení

 

Změny klimatu 1

Změny klimatu 2

Šlechtitelský program 1

Šlechtitelský program 2

Introdukce 1

Introdukce 2

Geneticky modifikované organismy 1

Geneticky modifikované organismy 2

Legislativa 1

Legislativa 2

Identifikace DNA 1

Identifikace DNA 2

Izoenzymy 1

Izoenzymy 2

Molekulární biologie

Bioregulační látky 1

Bioregulační látky 2

Explantátové kultury 1

Explantátové kultury 2

Pozemní stavby

  

Přednášky

Grafické materiály

Otázky ke zkoušce

 

Rýsování

  

Rysy

Technická zpráva 1

Technická zpráva 2

  

Člověk a biosféra

 

Sbírka předpisů České republiky

Nástroje ochrany životního prostředí

Vliv těžby nerostných surovin na ŽP

Ochrana půdy 1

Ochrana půdy 2

Ochrana vod

Nakládání s odpady

 

Základy právních nauk

 

Otázky na zkouškový test