1. zimní letní :: 2. zimní letní :: 3.zimní letní :: 4. zimní letní :: 5. zimní letní

5. ročník - zimní semestr

Borová šiška

Server sbírající materiály pro studenty lesního inženýrství ne FLE ČZU v Praze.

Materiály v elektronické podobě a chyby na stránkách zasílejte na adresu jaroslav.tomanek

@seznam.cz

Na emaily stylu: Přidejte materiály z ... nemůžu je nikde sehnat, sere pes.

   

Čzu unás - rozcestník skript

Skripta FLE - odkaz na skripta

Krajináři - web krajinářů

Víme Víte - stránky ing. Skály

Česká zemědělská univerzita

Lesnická fakulta

Hroch - studijní evidence

Vraný - fotky

 

 

Ochrana přírody

  

Písemka 1 - varianta písemky

Písemka 2 - varianta písemky

Varianta E1 - vypracovaná

Tahák

  

Přednášky

  

Úvod

Územní ochrana obecná

Maloplošná zvláště chráněná

     území

Velkoplošná zvláště chráněná

     území

Péče o chráněná území

Mezinárodní úmluvy

Krajinotvorné programy

Neživá příroda

Ochrana krajiny

Ptačí budky

Druhová ochrana

Evropská unie

 

Lesnická politika

 

Lesnická politika - texty přednášek

Texty přednášek

Tahák - tahák do lesnické politiky

 

Komplexní péče o lesní dopravní síť

 

Skripta

Oceňování lesů

 

Skripta

  

Oceňování lesní půdy a porostů

Oceňování společenské fce lesa

Oceňování produkčních fcí lesa

Zákony a vyhláška

  

Přednášky

  

Přednáška 1

Přednáška 2

Přednáška 3

Přednáška 4

 

Terénní cvičení

Mapa polesí

Hospodářská kniha

 

Okrajově - Mimoprodukční funkce lesa

  

Přednáška 1

Přednáška 2

Skripta

 

Zpracování dřeva

 

Zpracování dřeva - jeho fólie

Test - oblíbené otázky z testu

 

Marketing

 

Marketing - kostra ke studii

Marketing skripta