O nás

  

Tábornický klub TK FANTAZIE

   

Náš klub je zřízen pod hlavičkou České tábornické unie a je zaměřen na turistiku a táboření dětí a mládeže.

Oddíl (klub) se schází pravidelně každý pátek k běžným dvouhodinovým schůzkám. Náplní
těchto schůzek jsou nejrůznější hry, které u dětí rozvíjejí vědomosti z oblasti turistiky a táboření, pohybové a smyslové dovednosti. Program jednotlivých schůzek podporuje lásku k přírodě, ekologické cítění dětí, vzájemnou soudržnost a úctu.

Minimálně jednou měsíčně pořádá oddíl jednodenní výlety v Beskydech. Některé z těchto výletů jsou

motivované legendami, které se vážou k navštěvovaným místům, nebo legendami, které děti přenesou do světa "fantazie". Pokud se jedná o takto motivovaný výlet, čeká děti vždy kromě turistiky také zdolávání nějakých překážek, nebo plnění rozmanitých úkolů.

Vícedenní víkendové akce nazvané expedice se zaměřují na pobyt v přírodě, turistiku a získávání znalostí z oblasti historie a zeměpisu. Každá expedice má konkrétní cíl. Motivací bývá zajímavá historická událost nebo období, případně exotická země, či běžnému člověku nedostupné památky. Na pár dnů se děti proměňují v členy královské družiny, v členy doprovodu nějakého známého cestovatele nebo se stanou hledači bájných pokladů. Tyto akce se konají přibližně 4 x do roka.